Jim Beam® Bourbon

1. De Promotie begint op 25/11/2019 en eindigt op 29/12/2019.

2. Open voor Nederlandse bewoners, 18 jaar of ouder, behalve werknemers en hun directe familie van de promotor De Kuyper BV en Beam Suntory en elk van de bedrijven van de groep, hun agenten of iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie.

3. Om hun gepersonaliseerd label te kunnen claimen, moeten de klanten een fles Jim Beam White Bourbon 70cl kopen en het personalisatieformulier op www.mybeamlabel.nl invullen, met de unieke code op de promotieverpakkingen, een gepersonaliseerde naam en foto en postgegevens. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Eenmaal ingediende aanvragen kunnen niet meer worden gewijzigd. Elke inzending wordt visueel gecontroleerd om na te gaan of de gepersonaliseerde naam en foto voldoet aan de criteria voor het indienen van aanvragen.

4. Per aanvraag uitsluitend één vervangend gepersonaliseerd etiket voor de Jim Beam White Bourbon-fles in geval van beschadiging of verlies van het etiket.

5. De personalisatie van de tekst van het etiket mag maximaal 13 karakters lang zijn voor het voorste etiket.

6. Slechts één aanvraag per persoon per geldige verzilveringscode

7. Internettoegang vereist.

8. Alle aanvragen via derden of agenten zijn ongeldig. Daarnaast nemen wij geen bulkaanvragen in behandeling.

10. Alle aanvragers worden geacht deze algemene voorwaarden en alle vereisten die in het begeleidende promotiemateriaal worden uiteengezet, te hebben aanvaard en gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

11. Informatie met betrekking tot persoonsgegevens, die door u wordt verstrekt bij het indienen van uw deelname, zal worden verwerkt in een database voor het beheer van deze promotie. Dergelijke informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals vermeld in deze 'Algemene Voorwaarden' of zoals afzonderlijk door u aanvaard. Als u afzonderlijk hebt ingestemd met het ontvangen van berichten van De Kuyper BV of een derde partij, dan kunnen uw persoonlijke gegevens door hen worden gebruikt voor dergelijke doeleinden, inclusief direct marketing.

12. Aanvragers zullen hun label binnen circa 5 - 10 dagen na voltooiing van de bestelling door Finally an agency (labelverwerker) ontvangen.

13. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde, beschadigde of verloren gegane labels als gevolg van problemen met de postbezorging. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering van labels voor Kerstmis.

14. Klanten dienen een e-mail te sturen naar jimbeam@dekuyper.nl voor vragen of vragen over de promotie.

15. Aanvragers stemmen ermee in om geen aanstootgevend of aanstootgevend materiaal in te dienen. Alle inzendingen zullen worden gecontroleerd en al het aanstootgevende materiaal zal niet worden afgedrukt.

16. De promotor, behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren. Er zal geen correspondentie worden gevoerd over de afwijzingen.

17. Handelsmerken of auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan. Woorden die ongeschikt zijn, worden niet geaccepteerd.

18. Gepersonaliseerde labels mogen niet worden verkocht of geveild op welke wijze dan ook, ook niet op veilingsites.

19. De promotor is niet aansprakelijk voor verloren, onvolledige, vertraagde, onleesbare, onleesbare, gecorrumpeerde of beschadigde toepassingen. Het bewijs van het uploaden naar de site vormt geen bewijs van ontvangst

20. Details, met inbegrip van de wijze van deelname en volledige voorwaarden en condities kunnen worden gevonden op de website www.mybeamlabel.nl of stuur een zelf geadresseerde envelop naar My Beam Label, De Kuyper BV, Buitenhavenweg 98, 3113 BE Schiedam, Nederland.

21. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor om deze promotie in te trekken of de details ervan te wijzigen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, maar hij zal alle redelijke inspanningen leveren om het effect voor de deelnemer tot een minimum te beperken om teleurstelling van de consument te voorkomen.

22. Adresgegevens van de promotor: De Kuyper BV/Beam Suntory, Buitenhavenweg 98, 3113 BE Schiedam, Nederland.